Waarom zou ik beleggen in obligaties?

Obligaties hebben altijd in de schaduw gestaan van aandelen. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Aandelen genieten van nature namelijk een betere bekendheid en daarenboven geven ze gemiddeld een hoger rendement ten opzichte van obligaties. Toch is het algemeen bekend dat er voor een degelijke winst op aandelen nood is aan gunstige marktomstandigheden. De geschiedenis heeft ons evenwel geleerd dat hier niet altijd sprake van is waardoor het als belegger geen kwaad kan om een bepaalde buffer in te bouwen voor economisch minder gunstige tijden. Beleggen in obligaties kan een dergelijke buffer zijn.

Kenmerken van een obligatie

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de kenmerken van een obligatie. Deze verschillen namelijk iets ten opzichte van aandelen. We onderscheiden voor obligaties de volgende zaken:

Couponrente: dit is het gegarandeerd rendement dat op een obligatie wordt aangeboden voor de volledige looptijd.

Vervaldag: Dit is de dag waarop de obligatie komt te vervallen. Op deze dag zal het geld dat door jou werd uitgeleend worden terugbetaald.

Markt: dit is een zeer belangrijk gegeven. Het betreft hier namelijk de markt waarop de obligatie kan worden verhandeld. Dit is in het bijzonder van belang wanneer je er aan denkt om de obligatie voor de vervaldag terug te verkopen.

Coupures: de coupures zijn bepalend voor de waarde waartegen je een obligatie kan aankopen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er coupons worden uitgegeven van 1000, maar ook van 5000 euro.

Munteenheid: eveneens een niet onbelangrijk punt om rekening mee te houden is de munt van uitgifte. Een obligatie kan namelijk zowel worden uitgegeven in euro als in dollar, pond en ga zo maar door. Rekening houden met een eventuele wisselkoers is dan ook in bepaalde gevallen absoluut noodzakelijk.

Uitgifteprijs: het betreft hier de prijs waartegen de obligatie wordt uitgegeven. Opgelet, deze prijs kan zowel boven als beneden de nominale waarde liggen. Dit is de waarde die je op de vervaldag van de obligatie zult ontvangen.

Zoals je kan zien zijn er dan wel een aantal zaken waar je bij een obligatie rekening mee dient te houden, toch betreft het een vrij transparant beleggingsproduct dat beslist een meerwaarde kan betekenen voor iedere gevarieerde beleggingsportefeuille.

Negatieve marktomstandigheden gunstig voor obligaties

beleggen obligatiesEr wordt wel eens gezegd dat een belegging in obligatie een negatieve investering is. Hiermee wordt niet bedoeld dat de belegging niet interessant is, in tegendeel. Het feit is echter wel dat een obligatie pas echt interessant wordt op het ogenblik dat de economie in een dipje zit. Bij een lage rentestand wordt een kapitaal opzij zetten onder de vorm van spaargeld veel minder interessant. Dat is niet meer dan normaal, want wie zit er nu op te wachten om voor slechts een paar procent geld op de bank te zetten?

Het rendement van een obligatie wordt in deze situatie interessanter wat de vraag en tevens ook de onderliggende waarde van de obligatie kan doen toenemen. Buiten het gegarandeerde rendement dat op een obligatie wordt toegekend is het dan ook zo dat de waarde van het beleggingsproduct steeds kan veranderen. Met andere woorden, daalt de marktrente na het aankopen van je obligatie, dan zal de achterliggende waarde stijgen. Stijgt de marktrente echter, dan zal dat een negatieve invloed hebben op de waarde van je obligatie.

Perfecte combinatie

Ervaren beleggers zijn het er over eens dat in iedere beleggingsportefeuille obligaties moeten worden opgenomen. Aandelen geven een gunstig rendement bij optimale marktomstandigheden terwijl de obligaties in economisch minder gunstige situaties de klappen kunnen opvangen. Op deze manier kan je er als belegger in zekere zin voor zorgen dat je steeds over een vrij standvastige beleggingsportefeuille beschikt die een goed evenwicht heeft weten te vinden tussen rendement en zekerheid.