Wat is beleggen in opties?

Lange tijd konden particulieren er alleen maar van dromen om te beleggen in opties. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. Verschillende online brokers waaronder bijvoorbeeld Plus 500 bieden hun beleggers de mogelijkheid aan om in alle eenvoud te beleggen in opties. Voel jij je eveneens aangetrokken tot dit beleggingsproduct? In dat geval vertellen wij je graag hoe je er je voordeel mee kan behalen!

Wat is een optie precies?

Vooraleer we je meer kunnen vertellen over het daadwerkelijke beleggen in opties is het belangrijk om je een beeld te geven van wat een optie nu precies is. In het geval van een optie onderscheiden we verschillende vaste componenten, namelijk:

De onderliggende waarde: dit is het betreft waarop het afgesloten contract betrekking heeft. Stel je hebt er voor gekozen om aandelen van een bepaald bedrijf te kopen door middel van een optie. Je betaalt per aandeel een prijs van 30 euro. De onderliggende waarde van de optie is het bedrag dat je toekomt wanneer je het aantal aandelen vermenigvuldigd met de prijs per aandeel.

De contractgrootte: het betreft hier zoals de naam reeds laat vermoeden het aantal contracten binnen de optie. Een contract geldt in principe steeds voor 100 effecten. Het is in de praktijk niet toegestaan om te handelen met kleinere hoeveelheden. Bedraagt de prijs van de optie dus 5 euro, dan is de contractgrootte 5 x 100 = 500 euro.

Type optie: er bestaan twee verschillende soorten opties, namelijk de call en put optie. Het recht om te kopen noemen we een calloptie. In deze situatie zal je een rendement genereren wanneer de prijs stijgt. Het recht om te verkopen noemen we een putoptie. In deze situatie ontvang je een bepaald bedrag wanneer de prijs van de optie daalt.

Uitoefenprijs: dit is de prijs waarvoor het effect aangekocht of juist verkocht kan worden. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de uitoefenprijs niet noodzakelijk gelijk moet zijn aan de actuele beurskoers. Ze kan dan ook zowel hoger als lager uitvallen. Hoe gunstiger de situatie is voor de koper van de optie, des te hoger de te betalen premie ook zal uitvallen.

Expiratiedatum: dit is het ogenblik waarop de optie afloopt. De premie die moet worden betaald neemt toe naargelang de duur van de optie. De persoon die de optie uitschrijft loopt dan namelijk een niet onaanzienlijk risico.

Hoe beleggen in opties?

Beleggen in opties lijkt op het eerste zicht zeer complex, maar in de praktijk valt dit eigenlijk best mee. Daar komt bij dat opties misschien wel iets meer risico met zich meebrengen, ook het rendement dat in het vooruitzicht kan worden gesteld ligt een stuk hoger.

Beleggen in opties is eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen. Stel, we hebben een bepaald aantal met een waarde van 18 euro. In dat geval kan je een keuze maken tussen drie verschillende mogelijkheden. Zo kan je een calloptie nemen met een uitoefenprijs van 20 euro en een expiratietijd van 3 maanden. Een andere mogelijkheid is een putoptie met een uitoefenprijs van 30 euro en een expiratietijd van 2 jaar. Een derde optie is een calloptie zetten met een uitoefenprijs van 16 euro en een expiratietijd van 2 weken.

Binnen de vooropgestelde periode dient het beoogde effect te worden behaald. Is dat niet het geval, dan verlies je het ingelegde bedrag. Is het wel zo, dan kan je rekenen op een aantrekkelijk rendement. Het mooie aan opties is bovendien dat ze zowel op korte als op lange termijn een zeer interessante belegging kunnen blijken.

Heb je met andere woorden een stukje kapitaal ter beschikking dat je kan missen en waar je bijgevolg voor het verkrijgen van een hoger rendement wat extra risico mee wenst te nemen? In dat geval is beleggen in opties gegarandeerd een interessante mogelijkheid!